SERVICE
อัตราค่าบริการ
ประเภทการนวด เวลาในการนวด ราคาค่าบริการ
นวดสปา+นวดตัว 60 นาที , 90 นาที , 120 นาที 550 บาท, 750 บาท, 950 บาท
นวดเท้า+อโรมา น้ำมัน 60 นาที 500 บาท
นวดลายเซ็นทรายสีขาว 90 นาที 90 นาที 1,000 บาท
นวดสไตล์ สวีเดน 60 นาที , 90 นาที 850 บาท, 1,000 บาท
นวดตัว+สครับ 60 นาที 850 บาท
นวดสไตล์ญี่ปุ่น 60 นาที 1,690 บาท
นวดสมุนไพร + ประคบ 90 นาที 1,000 บาท
นวดอโรมา+ทรีสเม้น 60 นาที 1,650 บาท
รูปภาพภายในร้าน